Skoči na glavno vsebino

Učenci

Oblike diferenciacije

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (Ur.l. RS 87/2011) bomo pouk pri slovenščini, angleščini in matematiki izvajali v manjših učnih skupinah v obsegu do ¼ ur tedensko od 4. (drugo ocenjevalno obdobje) do 7. razreda v skladu z veljavnimi standardi in normativi.

V 8. in 9. razredu se bodo vse ure pouka pri slovenščini, matematiki in angleščini izvajale po oddelkih.

(Visited 97 times, 1 visits today)
Dostopnost