Skoči na glavno vsebino

UČENCI

Dodatni in dopolnilni pouk

Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev.

Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje.

Ker je dopolnilnemu in dodatnemu pouku namenjena 1 ura tedensko na oddelek, potekata kombinirano po urniku oz. po potrebi. V tem šolskem letu bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk od 6. do 9. razreda iz naslednjih predmetov: SLO, MAT, TJA, FIZ in KEM, v nižjih razredih pa kombinirano.

(Visited 171 times, 1 visits today)
Dostopnost