Skoči na glavno vsebino

Kontakti

Vizitka in kontakti šole

LOKACIJA

Komen 61a,
6223 Komen

Urnik

Pon-Pet: 7:30 – 15:30
Vikend: zaprto

Telefon

05 731 89 20
tajništvo

Osnovna šola Komen
Komen 61a
6223 Komen

Podračun pri UJP urad Koper:
SI 56 0124 9603 0655 974
Identifikacijska številka:
SI 23027746
Matična številka:
5087554000

Ravnateljica
DUNJA PERIC
telefon: 05 731 89 22
mobilni telefon: 051 611 666
e- pošta: dunja.peric@os-komen.si

Poslovna sekretarka
DORIS POŽAR
telefon: 05 731 89 20
e-pošta: doris.pozar@os-komen.si

Pomočnica ravnateljice
METKA PALJK
telefon: 051 482 898
e-pošta: metka.paljk@os-komen.si

Šolska svetovalna služba
MARTINA ŠTRANCAR
telefon: 05 731 89 23
e-pošta: martina.strancar@os-komen.si

 

 

Ostali kontakti

Računovodstvo 
ELENA FRANKIČ in SANJA TERČON
telefon: 05 731 89 24

kuhinja: 05 731 89 25
kabinet ŠVZ: 05 731 89 26
knjižnica: 05 731 89 27
zbornica: 05 731 89 35
ROID: 05 731 89 41

Podružnična šola Šanjel
Štanjel 75
6222 Štanjel

Vodja podružnice:
ANA VALEČIČ

e – pošta: ana.valecic@os-komen.si

mobitel: 051 483 200

zbornica: 05 769 01 56

kuhinja:   05 769 10 77

Ustanovitelj

Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila občina Komen z Odlokom o ustanovitvi ( Ur.l. RS 100/2002). Skrajšan naziv je Osnovna šola Komen.

Upravitelji

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Sara Štrekelj Ličen, Marjan Mržek, Urban Grmek Masič), trije predstavniki staršev (Špela Klakočar Stele, Peter Trampuž, Valter Buda) in pet predstavnikov delavcev šole (Agata Perdec, Mirjana Trampuž Luin, Mojca Uhernik Pipan, Špela Grmek, Evgen Suban). Predsednica sveta šole je Mojca Uhernik Pipan, namestnica predsednice pa Špela Klakočar Stele.

Strokovni organi šole

  • učiteljski zbor
  • oddelčni učiteljski zbor
  • strokovni aktivi
  • razredniki
(Visited 1.685 times, 1 visits today)
Dostopnost