Skoči na glavno vsebino

OŠ KOmen

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti
Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.os-komen.si

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile deloma sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
 • omogočeno je ustavljanje premikov,
 • omogočeno je podčrtovanje povezav,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti
Spletišče www.os-komen.si je skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina
Dostopnost spletišča www.os-komen.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigram OŠ Komen.

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 16. septembra 2022 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana 24. avgusta 2023.

Povratne in kontaktne informacije
Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.os-komen.si, kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov os.komen@guest.arnes.si.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek
V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem Inšpektorata Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID) po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

(Visited 69 times, 1 visits today)
Dostopnost