Skoči na glavno vsebino

Učenci

NPZ

Nacionalno preverjanje znanja

V primeru ponudbe poskusnega preverjanja znanja ob koncu I. vzgojno-izobraževalnega obdobja se bomo vključili v preverjanje znanja v 3. razredu iz matematike in slovenščine.

 

Ob koncu II. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. razred) bomo izvajali nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in angleščine. Preverjanje znanja je za učence obvezno, vključuje pa pisne preizkuse.

 

Ob zaključku šolanja (9. razred) bodo učenci pisali teste zaključnega preverjanja znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga bo 1. septembra določilo ministrstvo za šolstvo. Zaključni preizkusi znanja so za učence obvezni.

 

Izvedba NPZ (6. in 9. razred) na šoli

 

7. maj 2024 (torek) – slovenščina

9. maj 2024 (četrtek) – matematika

13. maj 2024 (ponedeljek) – zgodovina (9. r.) in  angleščina (6. r.)

(Visited 147 times, 1 visits today)
Dostopnost