Skoči na glavno vsebino

Namen spletnih strani

Spletne strani OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen so oblikovane z namenom omogočiti splošne informacije o delovanju šole ter informacije in podatke s področja vzgoje in izobraževanja učencev v šoli.

Pravica uporabe

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh straneh, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedena OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen.

Prevzemanje odgovornosti

Šola bo pri oblikovanju teh spletnih strani skušala zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh spletnih straneh, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Šola si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Niti šola, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

Spletne strani šole vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, ki pa niso v pristojnosti šole, zato šola ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino in delovanjem.

Spletne strani OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen so njena intelektualna lastnina.
Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitev trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnih straneh OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen. Prav tako je kazniv vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen.

Odgovorne osebe

Spletne strani OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen ureja uredniški odbor.

(Visited 18 times, 1 visits today)
Dostopnost